Onder strikte voorwaarden

I R B N ijmegen

Independent Review Board

2019

IRBN beŽindigt haar werkzaamheden per 1 november 2019

 

De IRBN beŽindigt haar werkzaamheden met ingang van 1 november 2019. Sinds 1 maart 2019 is het niet meer mogelijk om nieuwe onderzoeksdossiers ter beoordeling in te dienen bij de IRBN.

De erkenning van de IRBN zal tot in ieder geval 1 november 2019 behouden blijven zodat (amendementen van) lopende onderzoeks- dossiers die door de IRBN zijn beoordeeld, kunnen worden

afgehandeld.

 

Contactgegevens