Onder strikte voorwaarden

I R B N ijmegen

Independent Review Board

Vergaderdata 2018

Vetgedrukt: volgens planning, maar onder voorbehoud

2018

Deadline

 

 Vergadering

 

 

 

 

 

 

Januari

9-1-2018

 

23-1-2018

 

Carnaval    

(11-12-13)

 

11-2-2018

 

Februari

6-2-2018

 

20-2-2018

 

 

 

 

 

 

Maart

6-3-2018

 

20-3-2018

 

Pasen

 

 

1-4-2018

 

Pasen    

 

 

2-4-2018

 

April

10-4-2018

 

24-4-2018

 

Koningsdag

 

 

27-4-2018

 

Pinksteren

 

 

20-5-2018

 

Mei

8-5-2018

 

22-5-2018

 

 

 

 

 

 

Juni

12-6-2018

 

26-6-2018

 

 

 

 

 

 

Juli

10-7-2018

 

24-7-2018

 

 

 

 

 

 

Augustus

7-8-2018

 

21-8-2018

 

 

 

 

 

 

September

11-9-2018

 

25-9-2018

 

 

 

 

 

 

Oktober

9-10-2018

 

23-10-2018

 

 

 

 

 

 

November

6-11-2018

 

20-11-2018

 

 

 

 

 

 

December

4-12-2018

 

18-12-2018

 

 

 

 

 

 

De IRBN ontvangt gaarne een summary van het in te dienen onderzoeksvoorstel zodra bekend is dat het onderzoek bij de IRBN zal worden ingediend.