Onder strikte voorwaarden

I R B N ijmegen

Independent Review Board

Vergaderdata 2019

Vetgedrukt: volgens planning, maar onder voorbehoud

2019

 Vergadering

 

 

Januari

29-1-2019

Februari

19-2-2019

Maart

19-3-2019

April

16-4-2019

Mei

21-5-2019

Juni

18-6-2019

Juli

16-7-2019

Augustus

20-8-2019

September

17-9-2019

Oktober

15-10-2019

November

19-11-2019

December

17-12-2019

 

 

De IRBN ontvangt gaarne een summary van het in te dienen onderzoeksvoorstel zodra bekend is dat het onderzoek bij de IRBN zal worden ingediend.