Onder strikte voorwaarden

I R B N ijmegen

Independent Review Board

De IRBN zal vanaf 1 maart 2019 geen nieuwe onderzoeksdossiers ter beoordeling meer aannemen, maar wil wel de (lopende) onderzoeksdossiers zoveel mogelijk zelf afhandelen. Ook wil zij nog enige tijd amendementen van lopende studies blijven beoordelen.

De IRBN zal de CCMO een schriftelijk voorstel doen over de wijze van en de periode van afbouw van de beoordeling van lopende dossiers en van de amendementen.

De IRBN zal contact opnemen met een andere METC over een mogelijke overdracht van de nog lopende onderzoeksdossiers en het statische archief van de IRBN. Mocht deze hiertoe bereid zijn dan zal in onderling overleg de IRBN zorgen voor een goede overdracht van de dossiers.

 

De indieners en andere betrokkenen zullen over de komende beŽindiging van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande overdracht van hun dossiers helder en tijdig worden geÔnformeerd. Berichten daaromtrent worden verspreid via de website van de IRBN en per e-mail aan de indieners. Indieners van de lopende dossiers worden om toestemming gevraagd voor de overdracht van hun dossier naar een andere METC. Het staat de indieners vrij om desgewenst zelf een andere erkende METC te kiezen.

 

De IRBN dankt indieners, onderzoekers en medewerkers met wie de IRBN in de afgelopen jaren contact heeft gehad, voor het in haar gestelde vertrouwen.