Onder strikte voorwaarden

I R B N ijmegen

Independent Review Board

Metc IRBN

De Independent Review Board Nijmegen, afgekort als IRBN, is een door de overheid erkende onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissie (METC). De primaire doelstelling van de commissie is om binnen de grenzen van haar werkterrein te voorzien in een professionele en onafhankelijke toetsing van medisch-wetenschappelijke onderzoeken in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Voor wie werkt de IRBN?
De commissie toetst medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland wordt gestart. De IRBN is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder toezicht van de Stichting IRBN. De commissie functioneert onafhankelijk van de opdrachtgevers waarvoor zij toetst.

Secretariaat
De secretariŽle werkzaamheden worden volledig door de commissie zelf gefaciliteerd en zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende leden van de commissie en de ambtelijk secretaris.

 

 

Tekstvak:

Introductie