Onder strikte voorwaarden

I R B N ijmegen

Independent Review Board

AVG—Persoonsgegevens

· AVG – CCMO-notitie

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee in de hele Europese Unie de privacywetgeving gelijk wordt getrokken.

Dit heeft ook gevolgen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meer...

 

· AVG—Algemene inleiding

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG heeft rechtstreekse werking en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.

Rechtstreekse werking wil zeggen dat de AVG niet eerst in nationale wetgeving verwerkt hoeft te worden. Het doel van de AVG is de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De AVG biedt de lidstaten op een aantal onderdelen de ruimte om bepalingen nader in te vullen in nationale uitvoeringswetten. Nederland heeft daarvan gebruik gemaakt. Meer...

 

· AVG—Privacyverklaring IRBN

De IRBN staat voor gerichte en persoonlijke dienstverlening, waarbij privacybescherming belangrijk is. De IRBN gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door de IRBN verwerkt worden.

In deze Privacy en Cookies verklaring wordt uitgelegd hoe de IRBN  met persoonsgegevens omgaat. Meer...